Informacje o działaniu Klubu CELLARIO


Klub CELLARIO działa według zasada opisanych poniżej w punktach. Każdego miesiąca prezentacja pakietów win oraz ich dostawa odbywa się według opisanego schematu:

 1. Składania zamówień w Klubie CELLARIO jest możliwe tylko przez osoby pełnoletnie, będące członkami Klubu CELLARIO.
 2. Na stronie Klubu CELLARIO (klub.cellario.pl) na początku każdego miesiąca pojawiają się Pakiety win przeznaczone wyłącznie dla Klubowiczów.
 3. Klubowicze otrzymają również informację mailową z opisami nowych Pakietów oraz dodatkową listą wina klubowych dostępnych w danym miesiąc.
 4. Zamówienia na Pakiety podstawowe oraz rozszerzone o dodatkowe wina będzie można składać poprzez stronę klubową (klub.cellario.pl) od 1-go do 20-tego każdego miesiąca.
 5. Po złożeniu przez Klubowicza zamówienia, otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu Klubu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 6. Klub CELLARIO przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony przez całą dobę od 1-go do 20-go dnia każdego miesiąca.
 7. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 8. Klub CELLARIO może odstąpić od realizacji zamówienia, gdy:
  • - we wskazanym czasie nie zostanie uiszczona zapłata za zamówienie w należytej wysokości.
 9. Klubowicz może wybrać następujące formy płatności za zamówione pakiety:
  • przelewem bankowym,
  • kartą w sklepie przy odbiorze pakietu.
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 11. Roczniki win w Pakietach mogą ulec zmianie.
 12. Do 20-go każdego miesiąca Klubowicz otrzyma informację mailową o możliwości odbioru Pakietów. Od tego dnia nie jest już możliwe zamawianie kolejnych pakietów klubowych.
 13. Odbiór zamówionych pakietów odbywa się na koniec każdego miesiąca w sklepie Klub CELLARIO przy ul. Nadwiślańskiej 11 w Krakowie.
 14. Klub CELLARIO przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.